Wasiliana Nasi

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Hospitali ya Benjamin Mkapa
S.L.P 11088, Dodoma-Tanzania
Barua pepe
info@bmh.or.tz
Simu
Simu: +255-262963710
Simu: +255-262963710
Mrejesho, Malalamiko au Wazo