Kanusho

Tovuti hii inaletwa kwako na BMH. Taarifa zinazowekwa kwenye tovuti hii zinaweza kukupa kiunganishi au kielekezi kwenda kwenye taarifa zilizotengenezwa na kusimamiwa na taasisi nyingine. BMH inakuletea viunganishi na vielekezi hivyo kwa lengo la taarifa tu. Hivyo unavyochagua kidokezo nje ya tovuti ya BMH unakuwa umeondoka na utakuwa chini ya taratibu za tovuti hiyo nyingine. 

Hivyo BMH haikuhakikishii upatikanaji wa viunganishi hivyo kama kurasa kila wakati. BMH haiwezi kuthibitisha matumizi ya hakimiliki ya taarifa zilizoko katika viunganishi vya tovuti nyingine. Mtumiaji unashauriwa kuomba ithibati kutoka kwa mmiliki halisi wa tovuti iliyounganishwa kwa kidokezo.

 

Dondoo za Afya na Habari
Kula Mlo Kamili
Kula Mlo Kamili

Eat a combination of different foods, including fruit, vegetables, legumes, nuts and whole grains. A...

  View more
Usivute Sigara
Usivute Sigara

Uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya ya mapafu yako, uvutaji wa sigara unaweza sababisha matatizo ya...

  View more
Punguza Vyakula vyenye mafuta mafuta
Punguza Vyakula vyenye mafuta mafuta

Fats consumed should be less than 30% of your total energy intake. This will help prevent unhealthy...

  View more
Kuendesha Gari.
Kuendesha Gari.

Unashauriwa kutokuendesha gari kila siku na wakati mwingine unatakiwa kutembea walau miguu yako na m...

  View more
Epuka ulevi wa Pombe
Epuka ulevi wa Pombe

There is no safe level for drinking alcohol. Consuming alcohol can lead to health problems such...

  View more